Hjem

Mange års interesse for børs og finans har endelig ledet til at undertegnede har tatt steget inn i aksje verdenen. Mine første investeringer på Oslo børs skjedde i  slutten av 2015. Siden har interessen økt så mye at det nærmest kan beskrives som en lidenskap. Investeringene har også økt betydelig i kroner og ører.
Etterhvert som jeg har tilegnet meg mer kunnskap om aksjer og de ulike sektorene på børsen, har jeg utviklet min egen investeringsstrategi. Jeg har kommet til at jeg til en viss grad kan beskrive meg selv som risikovillig. Med min utdanning som sivilingeniør innen petroleumsrelaterte fag, så har det muligens falt noe naturlig at jeg har blitt glad i offshore sektoren på Oslo børs. Her føler jeg at jeg har nok kunnskap om markedet til å forstå og vurdere fremtidsutsikter. I tillegg tror jeg at dette er en sektor med mulig stor oppside potensiale.