Songa Offshore – en mulighet i et vanskelig riggmarked

Songa Offshore er et riggselskap etablert i 2005. Selskapet eier til sammen 7 halvt nedsenkbare rigger, og 4 av disse opererer nå i Nordsjøen under lange kontrakter med Statoil. De 3 andre riggene er for tiden uten arbeid.

Songa Offshore er registrert på Oslo Børs med ticker SONG. Aksjen har de siste årene opplevd hard medfart, og i 2016 falt aksjen rundt 70%. I løpet av 2016 gjennomførte selskapet midlertidig en restrukturering, noe som sikret selskapets finansielle situasjon frem til 2020. I tillegg kunne selskapet vise til et sterkt Q3 2016 blant annet som følge av at de nye Cat-D riggene har kommet ut i arbeid. Videre har selskapet en meget sterk backlog, noe som sikrer inntekt i mange år fremover. Dette har medført at aksjen plutselig ser nokså attraktiv ut, og investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet har tidligere beskrevet Songa Offshore som en kjempemulighet. Både Hauglund og sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank har oppgitt Songa Offshore som en av sine favorittaksjer for 2017.

Også det tekniske bildet av aksjen ser nokså attraktivt ut, hvor det kan se ut som om det er i ferd med og etableres en bunn-formasjon rundt dagens nivåer. I følge aksjeanalyser.com kan det se ut som om det er i ferd med og etableres en stor dobbel bunn-formasjon. Et brudd opp gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 40 kroner vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen. Over dette nivået vil det være lite teknisk motstand før opp mot 90 kroner.

Songa Offshore er min aller største enkeltinvestering på Oslo Børs. Jeg har så mye som ca 40% av min portefølje investert i selskapet. Snittkursen min i aksjen ligger på rett under 26 kroner, etter at jeg har investert jevnlig i selskapet etterhvert som økonomien tillater det. Foreløpig avkastning er på 28% per idag. Mine forventninger til aksjen er store, og jeg håper aksjen kan nå 80-90 kroner i løpet av 2017. Det ville isåfall være i tråd med Hermanrud`s spådom høsten 2016 om at aksjen fort kunne gå 3-4 gangen fra rundt 20-22 kroner. Det ville også være i tråd med teknisk analyse fra aksjeanalyser.com.