SD Standard Drilling – en mulig supply rakett

I et par mnd har jeg fulgt med på utviklingen i aksjekursen til SD Standard Drilling. Selskapet har en rekke kjente investorer som for eksempel Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly. Siden i fjor sommer har selskapet begynt å investere i PSV-skip i et kriserammet market for offshore ship. Selskapet eier nå en flåte på til sammen 16 PSV-skip. Disse eiendelene finansieres hovedsakelig gjennom selskapets kontantbeholdning og emisjoner. De siste par mnd har selskapet hentet kapital gjennom to nye emisjoner – en på 65 øre per aksje og en på 90 øre per aksje.

Fordelen med denne forretningsmodellen er at selskapet er uten gjeld. Dermed kan de leie ut sine skip på kontrakter langt billigere enn sine konkurrenter. Og skulle selskapet komme med meldinger om kontrakter for sine skip – ja da kan aksjen virkelig bli interessant å være investert i.

Når jeg igår valgte å investere i en aksjepost i selskapet, så var det flere faktorer som spilte inn. For det første har det vært en rekke inside kjøp i selskapet – noe som betyr at de som kjenner selskapet godt mener at aksjen er fundamentalt billig. For det andre fikk jeg kjøpt aksjen på kurs 85 og 86 øre, noe som er lavere enn siste emisjonskurs. Dermed føler jeg at jeg har fått en billig kursinngang i aksjen.

Midlertidig var det ytterligere en faktor som påvirket meg til å gjøre denne investeringen på tampen av uken – nemlig Investtech.com sin tekniske analyse av aksjen.
Investtech: SD Standard Drilling

Hos Investtech ble aksjen beskrevet å ligge nær trendgulvet i en positiv trend. Riktignok påpeker Investtech at SDSD for tiden er den mest volatile aksjen av samtlige selskaper på Oslo Børs. Dermed må jeg innrømme at risikoviljen min er stor når jeg i går tok et lodd i selskapet, men NO GUTS NO GLORY!