Prosafe – kan innsidekjøp gi aksjen et realt løft?

Prosafe er en verdensledende operatør av halvt nedsenkbare bolig- og servicerigger. Selskapet eier per idag 12 boligrigger, og de kan operere i alle de største offshore olje og gassområdene i verden.

Høsten 2016 gjennomgikk Prosafe en større restruktureringsprosess som skulle hjelpe selskapet gjennom de svært vanskelige markedsforholdene innen oljeservice næringen. Eksisterende aksjonærer ble svært utvannet da store mengder nye aksjer ble utstedet som del av restruktureringen. Dette medførte at aksjekursen stupte hele 98% i 2016.

Siden restruktureringen har aksjekursen svingt mellom 26 kroner på det laveste og til 40 kroner på det høyeste. Selv kjøpte jeg en post på 37 kroner per aksje i desember 2016.

Fredag ble det midlertidig kjent at en viktig innsider i selskapet har kjøpt aksjer i selskapet. Fungerende administrerende direktør Stig H. Christensen kjøpte fredag 26 500 aksjer i selskapet til en kurs på 37.55 kroner per aksje.
Når en innsider kjøper aksjer i eget selskap, så kan dette indikere at personen mener aksjen er billig og at selskapet går bedre enn det aksjemarkedet har priset inn i aksjekursen.

I følge aksjeanalyser.com har aksjen brutt ut av en langsiktig fallende trend, og at det kan ha blitt etablert en bunn i aksjen. Videre påpeker aksjeanalyser.com at det kan komme et etablert brudd opp gjennom 40 kroners-nivået innen relativt kort tid. Dette kan isåfall indikere et potensiale for aksjen på opptil 60 kroner på 1-3 mnd sikt. På 12 mnd sikt har aksjeanalyser.com et potensiale for aksjen helt opp mot 125 kroner.

Dermed kan Prosafe være er god kjøpskandidat på dagens nivåer. Jeg har som sagt allerede en liten post i selskapet, men har i lengre tid vurdert å kjøpe enda flere aksjer. Innsidekjøp og en svært positiv teknisk analyse av aksjen gjør at jeg fristes til å kjøpe flere aksjer i Prosafe innen kort tid.