Aksjeinvesteringer – Forskjellen på nybegynnere og viderekomne

Hva er egentlig forskjellen på en nybegynner i aksjemarkedet og en erfaren investor? Tids-aspektet er en åpenbar forskjell. Men kanskje finnes det noen andre trekk som også kan forklare forskjellen.

Som nybegynner i aksjemarkedet har man gjerne bare en kapital på noen tusenlapper til noen hundre tusen som man har til rådighet for å investere i aksjer eller fond. Dette er typisk penger man har råd til å tape uten at det vil gå for hardt utover privatøkonomien. Av denne grunnen har ofte nybegynnere høy risikovilje – målet er at denne startkapitalen skal gjøre dem (oss) rike! Med høy risikovilje og lite erfaring investerer ofte nybegynnere i aksjer med store svingninger, og da gjerne i aksjer hvor det pågår store bevegelser i aksjekursen. Spesielt i aksjer som har beveget seg mye oppover. Eksempler fra de siste par måneder kan være Nordic Nanovector og Funcom, som begge har opplevd voldsomme bevegelser fra slutten av 2016 og inn i 2017.

Figur fra Yahoo Finance

Med å investere i slike volatile aksjer tar disse investorene svært høy risiko. Men uansett om investeringene går bra eller dårlig så vil man i det minste oppleve en bratt læringskurve. I beste fall lærer man mye samtidig som investeringene gir god avkastning. I verste fall taper man på sine første investeringer, men i såfall lærer man nok enda mer av sine feil-investeringer.

Erfarne investorer

De erfarne investorene har typisk opparbeidet seg en høyere kapital gjennom mange år med avkastning på sine investeringer, samt sparing i aksjer eller fond. Da er det kanskje naturlig at disse investorene blir mer opptatt av å bevare sin kapital. Og heller sikre rimelig god avkastning på denne. Dette gjøres gjerne gjennom bredere porteføljer hvor man investerer både i aksjefond og enkeltaksjer. På denne måten diversifiserer erfarne investorer sin portefølje og minimerer risikoen betydelig for å gå på store tap. Med å investere i aksjefond oppnår man risikospredning, i tillegg til at man kan posisjonere seg i de sektorer eller regioner man ønsker. Populære aksjer blant erfarne investorer kan gjerne være aksjer med lavere risiko og jevnere kapitalavkastning. Eksempler på dette kan være eiendomsaksjer som Selvaag Bolig eller Entra, eller andre større børslokomotiv som Norsk Hydro, Statoil, Marine Harvest, Yara, osv.

Kursutvikling i Marine Harvest de siste årene. Figur fra BigCharts.com.

Altså investerer gjerne erfarne investorer i relativt sett trygge aksjer hvor selskapene kan vise til stabil inntjening og hvor det kan utbetales høye utbytter.

Min investeringsstrategi

Selv har jeg bare noen hundre tusen investert i enkeltaksjer. Dessuten forbindes alle mine enkeltaksjer med høy risiko da de i stor grad kan knyttes til oljeservice eller shipping. Således kan jeg nok anses som en nybegynner i aksjemarkedet! Og det er helt greit! Jeg er nemlig inneforstått med at kapitalen jeg har investert i aksjemarkedet kan få seg en knekk dersom oljeprisen eller aksjemarkedet ellers skulle korrigere eller kollapse. Dette er en kalkulert risiko som jeg er villig til å ta. For med min relativt begrensede kapital leter jeg etter aksjer eller sektorer som skraper bunnen i et syklisk marked og som dermed kan ha et stort oppside potensiale.

Forhåpentligvis er det nettopp dette som skiller meg fra mange andre nybegynnere – at jeg ikke kaster meg på og investerer i aksjer som nylig har opplevd et stort oppsving i aksjekursen. Jeg forsøker heller å bunnfiske i aksjer som har fått stor medfart, men hvor markedet snart kan se lyset igjen. Slike markeder kan være oljeservice og shipping. Men ingenting er sikkert, bortsett fra at en slik investeringsstrategi medfører høy risiko.

Det som er viktig for meg når jeg benytter meg av en slik investeringsstrategi, er at jeg følger disse markedene svært tett. Jeg holder meg oppdatert til enhver tid i tilfellet markedet viser svakheter. På denne måten kan jeg raskt selge meg ut dersom jeg føler at markedet viser klare svakhetstegn.

Det er veldig lett å velge «feil» selskap, når man velger å investere i slike svært volatile og sykliske markeder som oljeservice og shipping faktisk er. Derfor har det vært viktig for meg å minimere risikoen min så mye som mulig. Dette har jeg gjort ved å investere i selskaper som nylig har gjennomgått restruktureringer – altså selskaper hvor det finansielle er sikret for videre drift av selskapet til markedet har hentet seg opp igjen. Blant annet har jeg bunnfisket i Golden Ocean Group etter at de gjennomgikk en restrukturering tidlig i 2016. Det tekniske bildet viser også at aksjen dannet en klar bunnformasjon som følge av restruktureringen.

I Golden Ocean Group har jeg kjøpt meg inn på snittkurs 30.89 kroner. Idag er kursen 53.50 kroner. Figur fra Invesstech.

Når jeg valgte å bunnfiske i Golden Ocean Group, så var det også et resultat av at sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank flere ganger det siste året har uttalt at aksjen kan komme tilbake med stor kraft.

Altså benytter jeg meg av en investeringsstrategi hvor jeg forsøker å vektlegge følgende i mine vurderinger:

  • Sykliske aksjer som har gjennomgått finansielle restruktureringer. På denne måten vil selskapets finansielle situasjon være trygg i det korte bildet hvertfall.
  • Det tekniske bildet bør vise at den fallende trenden er brutt og at det har blitt dannet en bunn i aksjekursen. Benytter meg gjerne av tekniske analyser gjort av Investtech eller Aksjeanalyser.
  • Dyktige aksjemeglere bør ha uttrykt tro på selskapet som følge av en fundamental analyse av både selskapet og markedet det opererer i.

Med å benytte meg av denne investeringsstrategien håper jeg og kunne unngå den klassiske tabben som nybegynnere ofte gjør i aksjemarkedet: Nemlig å kjøpe på toppen og selge på bunnen. Dog er jeg meget klar over at min strategi medfører stor risiko den også.