Det går i riktig retning – aksjene øker i verdi

Endelig har jeg funnet tid til å komme med en oppdatering av porteføljen min. Jeg tenker gi dere et innblikk i avkastningen på alle mine nåværende aksjeinvesteringer. Dessuten har jeg for første gang også tenkt å gi dere et innblikk i den urealiserte gevinsten/tapet jeg har i mine nåværende aksjer.

Jeg eier for øyeblikket aksjer i syv ulike selskaper. Dette er aksjeposter som alle innebærer høy risiko. Dette medfører at aksjekursene kan svinge både kjapt og mye.  Mine desidert største investeringer er Songa Offshore og Golden Ocean Group. Det er disse to selskapene jeg har klart størst tro på på sikt, og det er også i disse to selskapene jeg har høyest avkastning på per i dag.

Her viser jeg urealisert gevinst og avkastning i mine nåværende investeringer

SelskapSnittkursSluttkurs 03.03.2017Urealisert gevinst (NOK)Avkastning % 
SUM80 281 NOK34
Golden Ocean Group30.895854 20088
Songa Offshore25.9433.729 16230
Panoro Energy4.516.051 54034
DOF0.951.05-22011
Prosafe40.839-898-4
Standard Drilling0.850.76-3179-11
TTS Group4.063.9-343-3

Som dere ser så sitter jeg med en foreløpig urealisert gevinst på litt over 80 000,- NOK på mine nåværende aksjeinvesteringer. Dette betyr at min aksjeportefølje har gitt en foreløpig avkastning på 34 %.
Jeg burde presisere at dette kun er urealisert gevinst og avkastning på mine nåværende aksjeinvesteringer.

I tillegg så har jeg jo tidligere realisert flere gevinster gjennom salg av aksjeposter. Blant annet har jeg jo solgt DNO, Oceanteam, Electromagnetic Geoservices og Axactor så langt i 2017. Alle med positiv avkastning. Uten at jeg har finregnet på gevinsten fra disse salgene, så tenker jeg at den ligger på 8-10 000 NOK totalt. Videre så har jeg også solgt en del aksjer i 2016. Dog kan ikke alle aksje salgene mine fra 2016 sies å være med positiv avkastning. Likevel så  skal den totale avkastningen være klart positiv fra alle aksje salgene mine i 2016. Blant annet solgte jeg Gaming Innovation Group med nesten 100% avkastning.

Oppsummert så kan jeg si at jeg har begynt å tjene hyggelige penger på mine aksjeinvesteringer. Og jeg føler meg rimelig trygg på at den fremtidige avkastningen i min nåværende portefølje enda har et stort potensiale. Det er en god følelse å tenke på at disse investerte pengene faktisk jobber for meg. De vil vokse av se selv, og jeg trenger bare følge med på at markedet går som det skal og at selskapene leverer som forventet i sine kvartalsrapporter. Kan det bli bedre?!