Equinor – kan satsing på klimatiltak gjøre selskapet til en attraktiv investering?

Modifisert fra Equinor.com

Equinor har i løpet av de siste par år gjennomført store strategiske endringer. Som en konsekvens av dette har også selskapet i 2018 skiftet navn fra Statoil til Equinor. Dette kan anses som et symbol på den store endringen selskapet har gjennomført, hvor de har gått fra å være et olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap.

Equinors mål er å finne en balanse mellom ulike energiformer slik at de kan sikre samfunnet den energien det trenger på en så bærekraftig og ansvarsfull måte som mulig (les mer om Equinor her).

I dagens utgave av Dagens Næringsliv kan vi lese en pluss artikkel fra konsernsjefen i DEA, Maria Moræus Hanssen, hvor hun beskriver hva oljeselskapene bør gjøre i 2019 for å bidra til en bedre verden. Les hele artikkelen her. Blant annet beskriver hun hvordan fossile energibærere som kull, olje og gass er et stort klimaproblem, i likhet med industriell kjøttproduksjon og massiv avskoging. Hun poengterer med at i motsetning til kull, kjøtt og avskoging har verden fortsatt ikke fullverdige alternativ til dagens forbruk av olje og gass. Det er derfor det er så viktig at man klarer redusere utslippene forbundet med produksjon og forbruk av olje og gass mens man fortsetter å lete etter reelle alternativer. Med andre ord mener hun at et oppstrøms olje- og gasselskaps største og viktigste bidrag er i produksjonsleddet.

Og nettopp her er Equinor blant de beste i klassen. Se bare på hva de har fått til med Johan Sverdrup-feltet. Der har de valgt elektrifisering fra land som et viktig bidrag til å redusere klimaavtrykket betydelig. Feltets klimaavtrykk reduseres årlig tilsvarende utslipp fra 230 000 personbiler.

Men Equinor har også mange andre store satsingsområder som naturgass, havvind og sol som gir viktige bidrag til å redusere klima avtrykket. Dessuten har Equinor også nylig besluttet å investere i bevaring av regnskogen (les mer om dette her).

Alt dette sammenfaller godt med selskapets ambisjoner om å gå fra å være et olje- og gass selskap, til å bli et ledende energiselskap. Equinor viser at de ønsker å være fremst i klassen med sin sterke støtte til Paris-avtalen, hvor de i den senere tid har gjennomført en rekke viktige tiltak som vil kunne endre investorers syn på selskapet.

Og akkurat dette kan man også kjenne igjen i DEAs konsernsjef Maria Moræus Hanssens budskap i dagens utgave av Dagens Næringsliv hvor hun poengterer at troverdig satsing på klimatiltak og en tydelig samfunnsrolle vil endre oppfatning av bransjen. Det vil gjøre den mer attraktiv for bransjens ansatte og for fremtidig rekruttering.

Og det er nettopp derfor Equinor nå muligens er et spennende fremtidig investeringscase. Fordi selskapet har tatt en ledende rolle blant oljeselskaper i å redusere sitt eget klimaavtrykk, samt å investere i fornybare energikilder og bevaring av regnskogen vil bidra til å gjøre selskapet mer attraktivt. Attraktivt for egne ansatte og for å rekruttere nye hoder, men også attraktivt som et investeringscase.

Teknisk analyse av Equinor

I likhet med de aller fleste oljeselskaper på Oslo børs har også Equinor falt betydelig i verdi i høst. Faktisk har selskapets aksje falt i verdi fra ca 232 kr i september til 183.75 kr (per 28.12.2018). Dette har selvsagt sammenheng med den store korreksjonen som har vært på verdens børser i høst, samt det store fallet i oljeprisen fra ca USD 86 fatet til USD 54.

Modifisert fra Investtech.com

Som vi kan se av ovennevnte kursdiagram så har Equinor brutt ut av sin lange stigende trendkanal. Siden toppen på 232 kr i september har kursen brutt støtten både på 216 kr og 207 kr. Videre har den falt tilbake og også brutt under støtten på ca 183 kr, men klarte akkurat å slutte over motstanden på 183 kr den 28. desember som var siste handelsdag i 2018. Skulle aksjen klare etablere seg over 183 kr, som nå er støttenivå, så vil muligens aksjen snart kunne vurderes som en god investering for fremtiden.

Egen analyse fra DN investors analyseverktøy

Ut fra ovennevnte kursdiagram kan vi se at Equinor har handlet i en sterk nedadgående trendkanal siden starten på oktober 2018. Den har nå nylig testet bunnen av denne trendkanalen, og det er foreløpig ingen tegn til at aksjen har bunnet. For at så skal skje må kursen bryte ut på oversiden av den sterkt nedadgående trendkanalen, og den må dessuten etablere seg på oversiden av støtten på 183 kr.

Skulle aksjekursen klare dette, samt at oljeprisen nå starter å stige igjen vil investeringscaset Equinor bli interessant å følge fremover. Ser man også på hvilket betydelig samfunnsansvar selskapet har tatt for å redusere egne klimaavtrykk og å fremme fornybar energi satsing og bevaring av regnskogen, så kan det også hende at flere og flere investorer får opp øynene for Equinor som et godt fremtidig investeringscase.