Golden Ocean Group – min første store investering

Golden Ocean Group ble min første store investering på Oslo børs. Jeg kjøpte mine første aksjer i Golden Ocean Group like før julen 2015, men solgte meg raskt ut igjen når jeg skjønte at bunnen i aksjen ikke var nådd. Før sommeren 2016 bestemte jeg meg midlertidig for å investere i denne aksjen for alvor. Idag utgjør den ca 1/3 av min portefølje, og utgjør sammen med Songa Offshore hovedtyngden i min portefølje. Avkastningen min i denne aksjen er idag (14.01.2017) ca 38%, og jeg tror avkastningen kan bli langt høyere i løpet av 2017.

Kort fortalt så er Golden Ocean Group et shippingselskap som frakter tørre varer som korn, kull, jernmalm, og andre tørre råvarer til Kina og andre vekstmarkeder. Selskapet har ca 70 skip, flest Capesize skip som er de største tørrbulk skipene, men de har også Panamax og Supramax skip. Selskapet opererer hovedsakelig med spot rater, noe som gjør at aksjen til en viss grad svinger med Baltic dry index (BDI). Baltic dry index er en index for tørrbulkratene innen shipping.

Bakgrunnen for min investering i Golden Ocean Group er at tørrbulk markedet har vært historisk dårlig de siste par årene, og baltic dry index bunnet ut våren 2016 på svake 290 poeng som det laveste. Dette har medført at selskapet har tapt mye penger og aksjen har dermed falt fra 220 kroner i starten av 2015, til under 25 kroner på sitt laveste i starten av 2016. Idag har baltic dry index sakte men sikkert steget til over 900 poeng, og aksjekursen har steget til over 40 kroner.

Selv om en tredobling av baltic dry index kanskje høres mye ut, så den fremdeles så lav at tørrbulk selskapene ikke tjener penger enda. Men fundamentale forhold i markedet ser nå ut til å endre på dette. Den historisk svake perioden for denne sektoren har medført at mange selskaper har måttet skrape skip i løpet av 2016, og i tillegg så har antall bestillinger av nye skip sunket betraktelig. Dette medfører at tilbudsveksten ser ut til å synke de neste årene. Dette er meget positivt for tørrbulk sektoren, men det stopper ikke der. For Kina, som er den uomtvistelige driveren for dette markedet, skal satse stort på utbygging av infrastruktur i fremtiden. Dette medfører sannsynligvis økt import av kull og jernmalm, noe som vil være svært positivt for sektoren ettersom etterspørselen etter frakt av tørrbulk vil kunne øke.

Dermed kan 2017 se ut til å bli et år preget av mer balanse mellom tilbud og etterspørsel etter frakt av tørrbulk. Dermed kan disse selskapene endelig begynne å tjene penger igjen.

Dette vil i stor grad også kunne påvirke aksjekursene til shipping selskaper. Golden Ocean Group er godt posisjonert i markedet med en sterk eier som John Fredriksen i ryggen. I tillegg har selskapet en ny og moderne flåte. Selv om baltic dry index og økte frakt rater vil kunne påvirke aksjekursen positivt i 2017, så ligger det også en annen viktig faktor som kan påvirke kursen en hel del. Det er nemlig slik at skipsverdiene de seneste år har sunket til historisk lave verdier. Faktisk har ikke skipsverdiene vært så lave på 30 år ifølge analytikerne. Det hevdes at økte skipsverdier som følge av høyere inntjening vil kunne påvirke aksjekursen i mye større grad enn baltic dry index alene. I hvertfall på kort sikt. Med andre ord kan 2017 bli et meget hyggelig år for aksjonærene i Golden Ocean Group.

Det kan nevnes at Golden Ocean Group er blant favoritt aksjene for 2017 til sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank. Det er også en av favoritt aksjene til forvalter Geir Tjetland i SKAGEN Vekst. I tillegg har teknisk analytiker Bjørn Inge Pettersen i aksjeanalyser.com flere ganger beskrevet Golden Ocean Group som en av sine favoritt aksjer på Oslo børs i 2017. Han har også satt kursmål på aksjen helt opp mot 120 kroner på 12-18 måneders sikt.
Selv synes jeg det er litt vanskelig å forholde seg til kursmål som kun er basert på teknisk analyse. Men med tanke på at fundamentale forhold er i ferd med å bedre seg så tillater jeg meg å drømme om en betydelig oppgang i aksjekursen i løpet av 2017.

Hei, verden!

Det er med stor entusiasme og glede at jeg endelig har fått laget min egen blogg og en egen webside hvor jeg fritt kan skrive og få utløp for min store lidenskap: aksjer!

Denne bloggen har som hensikt å utdype mine tanker rundt alle mine investeringer, og gi en grundig forklaring på hvordan jeg har kommet frem til de investeringsbeslutningene jeg tar. Dette kan gjerne basere seg på markedsforhold, fundamentale analyser fra kjente og dyktige økonomer som investeringsøkonom Tom Hauglund hos Nordnet eller sjefstrateg Peter Hermanrud hos Swedbank, og tekniske analyser fra dyktige analytikere som Bjørn Inge Pettersen i Aksjeanalyser.com.

Jeg har som mål å skrive innlegg om børs og aksje relaterte temaer på jevnlig basis, så følg med!