Markedssyn

Oslo Børs er en oljesensitiv børs sammenlignet med mange andre børser rundt om i verden. Dette medfører at den periodevis og ofte kan korrelere med oljeprisen. Siden oljeprisen har utviklet seg i en oppadgående trendkanal de siste par år, så har også Oslo børs hatt en positiv utvikling.

Likevel er Oslo børs et lite og åpent marked. Dette medfører at den også er avhengig av hvordan andre aksjemarkeder presterer. Spesielt kan markedene i USA ha stor innflytelse på Oslo børs utvikling.

Mine forventninger til markedet er at oljeprisen skal forsette sin oppadgående trendkanal og gradvis styrke seg i pris, noe jeg forventer skal slå seg positivt ut i inntjeningen til oljeselskapene på Oslo børs. Disse vi videre investere mer til leting og utvinning, som igjen vil påvirke oljeservice aksjer på børsen. Spesielt er jeg positiv til riggselskapene som allerede kan vise til at ratene har tatt seg opp siden bunnen.