Markedssyn

Spådommer 2017

Det å spå børsåret 2017 medfører ikke bare risiko for å trå feil, men nærmest garanterer en rekke feilslåtte spådommer. Se bare på børsåret 2016 hvor markedet lett absorberte både Brexit og Trump. Hvem skulle trodd det??

Det er nærliggeende å tro at vi kommer til å oppleve et volatilt aksjemarked i 2017. Dette fordi det knyttes stor usikkerhet til innsettelsen av Donald Trump. Og ikke minst til hans proteksjonisme hvor han truer Kina med høye tollsatser på importvarer og ytrer ønske om å flytte produksjon av varer tilbake til USA. For å opprettholde sitt mål om økonomisk vekst på 6.7% har Kina allerede respondert med å flytte fokus over til utbygging av infrastruktur innad i landet. Dette medfører økt behov for råvarer som jernmalm, aluminium, kull, osv. Bull Norsk Hydro og Golden Ocean Group. Dette er forøvrig to av favoritt aksjene til sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank for 2017.

Videre så har endelig OPEC kommet til en avtale om å kutte oljeproduksjonen med til sammen 1.2 millioner fat olje. Dessuten har flere andre land utenfor OPEC også gått med på å kutte i produksjonen, til sammen ca 600 000 fat olje. Det blir spennende å følge med på hvordan dette vil påvirke oljeprisen i løpet av året. Oljeprisen har allerede steget med ca 30% fra 44 dollar fatet til 57 dollar fatet. Dette er positivt for en hardt prøvet offshore sektor. Dersom oljeprisen holder seg på 57++ dollar fatet så kan det tenkes at sektoren vil få seg et realt løft i løpet av 2017. Dessuten har flere av spesielt rigg-selskapene gjennomgått restruktureringer av gjelden sin i løpet av fjoråret. Disse vil dermed stå mye sterkere i forhold til å overleve til markedet bedrer seg. Noen av aksjevinnerne for 2017 kan godt befinne seg blant offshore selskapene.