Min portefølje

Nåværende aksjeportefølje

Porteføljen min burde til enhver tid bestå av 5-9 ulike aksjer. Dette kan likevel variere noe da jeg av og til har behov for å realisere gevinst eller tap, eller av andre grunner føler for å re-allokere deler av mine investerte midler.